Zázraky reštaurovania – ukážka zreštaurovaných diel O 280, O 2329, O 1045 a ich dokumentácie