Zámer na prenájom nebytových priestorov / Alžbetina 22