Zámer na prenájom nebytových priestorov A22

ZÁMER na prenájom nehnuteľného majetku

na Alžbetinej ulici č. 22 v Košiciach

NA STIAHNUTIE TU:

zámer na prenájom nebytových priestorov A22