Zákazky s nízkou hodnotou nad 5.000 Eur 2 polrok 2016