Z východu na západ / Zo západu na východ

tit-scenografia

Otvorenie výstavy: 21. 6. 2017 o 18:00 hod.
Miesto konania: Hlavná 27
Trvanie výstavy: 22. 6. – 27. 8. 2017
Kurátor výstavy: Miroslav Daubrava
Architektúra výstavy: Miroslav Daubrava, Nora Nosterská
Grafický dizajn výstavy: Nora Nosterská
Vystavujúci autori: Vladimír Čáp, Ján Hanák, Jozef Haščák, Ivan Hudák, Štefan Hudák

Výstava pod názvom Z východu na západ/Zo západu na východ je poctou scénickým výtvarníkom, ktorí sú životom či dielom prepojení s mestom Košice. Koncentruje sa na piatich už nežijúcich scénických a kostýmových výtvarníkov, ktorí sa výrazne zapísali do vývinu slovenskej scénografie a prispeli k formovaniu divadelno-výtvarného štýlu v mnohých profesionálnych divadlách na Slovensku. Ich tvorivé cesty išli nielen od východu na západ Slovenska a zas naspäť, ale zasahovali až do zahraničia.
Vďaka objemu a kvalite vystavovaných exponátov – scénické a kostýmové návrhy, makety scén, bábky, maľby, grafiky, plagáty, fotografie – výstava odhaľuje nielen špecifiká scénografického umenia, ale aj výnimočnosť každého z autorov. Výstavný priestor, dekomponovaný do piatich menších, slúži ako platforma pre vyjadrenie svojráznosti a jedinečnosti umelcov. Päť priestorov sa tak symbolicky mení na samostatný originálny svet každého scénografa, na Imaginárny vesmír Vladimíra Čápa, na Scénografickú kuchyňu Ivana Hudáka, na Spoločný raj manželov Hudákovcov, na Maliarsky ateliér Jána Hanáka a nakoniec na Školskú učebňu Jozefa Haščáka. Odlišný spôsob uvažovania, rôzne režijno-scénografické interpretácie a výtvarné štylizácie sú tiež zrkadlom rozdielnych pedagogických prístupov, s ktorými sa jednotliví scénografi stretávali počas vysokoškolských štúdií.
Scénografia patrí k výnimočným druhom výtvarného umenia. Jej nevšednosť je zviazaná s atribútom pominuteľnosti. Scénografické dielo žije intenzívne, ale krátko, po čase ho nahradí iné. Kurátorská príprava scénografických výstav si vyžaduje priam archeologickú a archivársku prácu. Hľadá, objavuje a prezentuje niečo, čo kedysi „bolo na očiach“, no potom sa odložilo, alebo zmenilo na niečo iné. Aj preto sú výstavy venované scénografii a scénickým a kostýmovým výtvarníkom také ojedinelé.
Výstavu realizuje Divadelný ústav v spolupráci s Východoslovenskou galériou.