What the hell socialist architecture is?

Čo do pekla socialistická architektúra je? – diskusia      

27. februára 2019 o 18:00

Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice

Facebook event: https://www.facebook.com/events/244789483121049/

Alt30collective uvádza diskusiu o architektúre a umení v období  rokov 1948-1989
Po roku 1989 sme sa  mnohí v čerstvej eufórii domnievali že sa musíme očistiť od všetkého čo si spájame s komunistickým režimom. Dokonca padol nápad, že najlepšie bude ak začneme búrať paneláky, ako asi najviditeľnejší prvok budovateľského režimu.
Dnes nás od  89´ delí 30 rokov a na architektúru tohto obdobia  sa už nedívame iba cez prizmu nášho vzťahu k režimu, v ktorom bola vytvorená. Dnes sa pravdepodobne zhodneme na tom, že stavby ako Most SNP, Slovenský rozhlas, Pamätník SNP v Banskej Bystrici a mnohé ďalšie, považujeme za vysoko kvalitnú architektúru.
Na diskusii vo Východoslovenskej galérii sa budeme snažiť zmapovať túto architektúru, pozrieme sa ako sa s týmto dedičstvom vysporiadali napríklad v Českej republike, budeme diskutovať o architektúre tohto obdobia v Košiciach, pokúsime sa určiť, ktoré stavby majú byť súčasťou pamiatkového fondu. Pozrieme sa aj na výtvarné umenie v kontexte architektúry a verejného priestoru a na okolnosti vďaka ktorým bolo realizované.

WHAT THE HELL***IS? / ČO DO PEKLA***JE?
Formát prednášok, prezentácií, projekcií a diskusií, ktoré sa zaoberajú „nezodpovedanými otázkami“ jednak z oblasti súčasného vizuálneho umenia, hudby, filmu, ale taktiež „horúcimi témami“ z oblasti verejného života, ktoré s kultúrou súvisia. Prvoradou ambíciou formátu WHAT THE HELL***IS? je živou formou zoznámiť širokú verejnosť so súčasným umením a jeho témami, ktoré sa v dnešnej dobe veľkej popularite netešia.
https://www.facebook.com/wthellis
https://www.instagram.com/whatthehellisofficial/
Tento projekt finančne podporil Fond na podporu umenia.