Výzva na predkladanie výstavných projektov pre rok 2019

newletter-web
Východoslovenská galéria aj v tomto roku uverejňuje otvorenú výzvu na predkladanie výstavných projektov pre kurátorov a umelcov. Vyplnené žiadosti o realizáciu projektu v rámci výstavnej dramaturgie VSG v roku 2019, môžete zasielať na adresu Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 04001 Košice, do 30. septembra 2018. Podrobnosti o výzve nájdete v priloženom formulári žiadosti.

VSG_projekty_2019_ziadost_formular