Výstava Východoslovenskej galérie zo zbierky umenia 19. storočia v Oravskej galérii

1RYON6339V Oravskej galérii v Dolnom Kubíne máte od 6.9.2018 možnosť vidieť výstavu Východoslovenskej galérie zo zbierky umenia 19. storočia. Ide o vzácnu kolekciu zo zbierkového fondu galérie, ktorá bola v uplynulých mesiacoch významne obohatená o zreštaurované diela poškodené požiarom v roku 1985. V rámci grantového systému Fondu na podporu umenia mohla dať galéria zreštaurovať 26 diel, z ktorých viac ako polovica patrí do kolekcie 19. storočia a bude zaradená do výstavných projektov. Obohatili sme tak súbory diel autorov ako Konštantín Kȍvári, Július Benczúr či Emil Olexák. Za výbornú spoluprácu ďakujeme reštaurátorke Mgr. art Ľudmile Zozuľákovej.

1RYON6289 1RYON6427 1RYON6263

Foto: Ondrej Rychnavský, VSG