Výhodný vstup do VSG pre školy

vvps

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

Východoslovenská galéria ponúka Vám a študentom základných a stredných škôl výhodnú možnosť zúčastňovať sa na vzdelávacích programoch k aktuálnym výstavám, pripravovaných oddelením galerijnej pedagogiky. Okrem vizuálneho zážitku z výstav dostanete aj odborný výklad prispôsobený veku vašich študentov, ktorý im poskytne mnoho zaujímavých informácií nielen o výstave, ale aj o svete výtvarného umenia a jeho širších historicko-spoločenských súvislostiach. Okrem teoretických výkladov, ponúkame aj možnosť absolvovať umelecké workshopy zamerané na rôzne výtvarné techniky, ktoré súvisia s koncepciou aktuálnych výstav. Tiež môžete využiť inšpiratívne prostredie výstavných siení a vyskúšať si odučiť jednu vyučovaciu hodinu priamo vo Východoslovenskej galérii.
Doprajte Vašim žiakom a študentom nadštandard a prehľad v umení, ktorý môžu získať spoznávaním v podnetnom prostredí Východoslovenskej galérie. Umenie a kultúra obohacujú a otvárajú nové možnosti pre inovatívne myslenie, a zvyšujú citlivosť k okolitému svetu.

Výhody pre Vašu školu:

Bežné vstupné pre žiakov / študentov sú 2€.
Ak by nás navštívilo 100 Vašich žiakov v priebehu celého školského roka zaplatili by vstupné 200€.
My Vám ponúkame paušálne vstupné 200€ pre neobmedzený počet Vašich žiakov počas celého školského roka 2017 / 2018. Obdŕžali by ste špeciálnu kartu, ktorá by bola registrovaná priamo na Vašu školu.

Ak má Vaša škola a pedagógovia, ktorí vyučujú predmety ako Výtvarná výchova, Výchova umením, Umenie a kultúra, Dejiny výtvarnej kultúry alebo Zemepis a Dejepis záujem zúčastňovať sa našich kreatívnych vzdelávacích programov a výstav stačí ak kontaktujete mailom oddelenie galerijnej pedagogiky a poskytneme vám viac informácií: Mgr. Petra Filipiaková/ filipiakova [at] vsg [dot] sk.

Výstavy, ktoré sa oplatí vidieť do konca roka 2017:

ALEXANDER ECKERDT
Trvanie výstavy: 14.9. – 19.11.2017

Košický autor, zastúpený v zbierkach VSG, iniciátor tvorivej skupiny Roveň a kľúčový člen občianskeho hnutia Verejnosť proti násiliu v Košiciach, na výtvarnú scénu nastupuje koncom 50. rokov s nastaveným novým moderným prejavom so záujmom o novú výrazovú formu. Na výstave budú predstavené diela zo zbierkových inštitúcií a od súkromných zberateľov, pričom vznikne jedinečný retrospektívny súbor, ktorý od začiatku vymedzoval voči socialisticko – realistickej estetike. Výstava je pripravená k 25. výročiu umelcovho úmrtia.

ANNA HULAČOVÁ
Trvanie výstavy: 7.9. – november 2017

Výstava súčasnej českej sochárky / Koncepcia výstavy je v príprave
Je výnimočnou sochárkou, ktorej tvorba aktualizuje tradičné remeslá a do jazyka súčasného umenia prekladá inšpiráciu nájdenú v starých mytológiách, východných kultúrach, ale taktiež v českých ľudových tradíciách a pôvodnej kresťanskej symbolike.

60. ROKY ZO ZBIEROK GALÉRIE KLATOVY / KLENOVÁ
Trvanie výstavy: 14. 9. 2017 – 8. 1. 2018

Výstava predstaví košickému publiku vlastnú zbierku dnes už kultových 60. rokov v stredoeurópskom prostredí a prehľad akvizičnej činnosti českej partnerskej inštitúcie Galérie Klatovy / Klenová. Výstava je realizovaná v rámci kultúrnej výmeny, a preto bude v Galérii Klatovy / Klenová zapožičaná a reinštalovaná jedna zo stálych expozícii VSG – Maliarstvo 19. storočia na východnom Slovensku a predstaví tak českému publiku kultúrne prostredie nášho regiónu. Výstava je realizovaná v spolupráci s partnerským krajom (Plzeňský a Košický kraj).

VYPOVEDANÍ – cigáni v slovenskom výtvarnom umení 19. a 20. storočia
Trvanie výstavy: 12. 10. 2017 – 28. 1. 2018

Druhý tematický výstavný projekt predstaví a spopularizuje históriu tohto etnika na našom území prostredníctvom výtvarného umenia 19. a 20. storočia zo zbierok slovenských galérií. Na základe porovnania výrazových znakov umeleckého stvárnenia tvorby autorov 19. a 20. storočia (L. Mednyánszky, A. Jaszusch, J. Bendík, J. Jakoby, M. Kurth a ďalší) výstava priblíži etnikum žijúce na periférii, ktoré sa stalo častým námetom výtvarníkov vďaka ich pocitu voľnosti a slobody.

PO MODERNE / kurátor: Peter Tajkov
Od decembra 2017 / Hlavná 27

Tretia tematická výstava sleduje časové obdobie po roku 1945 do roku 1989, pričom mapuje výtvarnú scénu košického regiónu v povojnovom období. Hlavné ťažisko výstavy tvoria diela zo zbierok Východoslovenskej galérie. Kontext nami sledovaného obdobia bude v rámci koncepcie bude kontextuálne obohatený o ďalšie výpožičky z inštitúcií vo východoslovenskom regióne.

NOVOOTVORENÁ KNIŽNICA S UMELECKOU LITERATÚROU
Vaši študenti môžu od septembra navštevovať aj našu knižnicu s rozsiahlou celosvetovou odborno-umeleckou literatúrou, ktorú otvárame v budove na Hlavnej 27.

Ak má Vaša škola a pedagógovia, ktorí vyučujú predmety ako Výtvarná výchova, Výchova umením, Umenie a kultúra, Dejiny výtvarnej kultúry alebo Zemepis a Dejepis záujem zúčastňovať sa našich kreatívnych vzdelávacích programov a výstav stačí ak kontaktujete mailom oddelenie galerijnej pedagogiky a poskytneme vám viac informácií: Mgr. Petra Filipiaková/ filipiakova [at] vsg [dot] sk.

Tešíme sa na Vašu návštevu v priestoroch Východoslovenskej galérii na Hlavnej 27 a Alžbetinej 22.

XML Sitemap