Umenie 19. storočia na východnom Slovensku zo zbierok Východoslovenskej galérie

mailing2

Miesto konania: Galéria Klatovy – Klenová, budova zámku Klenová, Klenová 1, ČR
Otvorenie výstavy: 26. 8. 2017 o 15.00 hod.
Trvanie výstavy: 27. 8. – 31. 10. 2017
Kurátori: Miroslav Kleban, Ján Kovačič

Východoslovenská galéria, najstaršia regionálna galéria, začala svoju činnosť v roku 1952. Prvým výstavným projektom bola objaviteľská výstava Východoslovenskí maliari 19. storočia, realizovaná v priestoroch Východoslovenského múzea. V súčasnosti sú ťažiskom zbierkového fondu galérie diela z 19. a 20. storočia, ktoré príkladne dokumentujú vývoj výtvarného prejavu nielen v oblasti východného Slovenska. Výstava realizovaná v galérii Klatovy – Klenová predstaví publiku kolekciu najvýznamnejších diel 19. storočia zo zbierky Východoslovenskej galérie.           

Aktuálny výstavný projekt ideovo predstavuje snahu o miernu reinštaláciu pôvodnej koncepcie, ktorá reflektuje vlastné akvizičné a dokumentačné stratégie v rámci umelecko-historickej praxe. Naproti pôvodnému koncepčnému riešeniu sú diela vystavené do jednotlivých tematických okruhov a sledujú špecifické črty na základe námetu (portrét, krajina, zátišie, duchovný a svetský život, náznaky exotiky) a geografických súvislostí (spišský, košický a prešovský okruh). Výrazná koncentrácia umeleckej produkcie sa popri Košiciach a Prešove (Ján Rombauer, Klimkovičovci, Stadler) sústredí v okolí spišského regiónu (Jozef Czauczik a jeho okruh), kde sa rozvíja predovšetkým krajinársky a portrétny žáner. Reinštalovaná expozícia prezentuje výsledky dlhodobého zberateľského úsilia galérie aj z hľadiska výtvarných druhov (začlenenie z fondov grafiky a kresby) či ojedinelých tematických spracovaní (sakrálne a exotické motívy). Od svojej prvej prezentácie v roku 1952 prechádzala viacerými obmenami a postupne bola obohacovaná o nové prírastky a zreštaurované diela. Poslednou významnejšou akvizíciou je po prvýkrát vystavené dielo Ignáca Klimkoviča – V kvapľovej jaskyni (1843), ktoré v roku 2017 získala galéria do svojich zbierok. Dielo predstavuje významnú kúpu z pohľadu systematickejšieho budovania zbierkového fondu. Prírastok rozširuje kontext umeleckého odkazu rozvetvenej košickej rodiny Klimkovičovcov, ktorá vo vzťahu k umeniu 19. storočia v Košiciach, reprezentuje viacgeneračné snahy o kultúrne a výtvarné pozdvihnutie mestského prostredia (založenie múzea a súkromnej kresliarskej školy).            

Expozícia umenia 19. storočia bola počas 65-ročnej činnosti galérie vystavovaná v menších obmenách viackrát. Jej koncepčnú podobu formovali niekdajší i súčasní historici umenia na čele s Dr. Imrichom Groškom, ktorého odborná práca zanechala v prostredí galérie nezmazateľnú stopu.

 

Výstavy tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

XML Sitemap