Túlanie sa po secesnej ceste v Košiciach s Milanom Kolcunom

RYON8164

29.11.2018 17:00
Túlanie sa po secesnej ceste v Košiciach s Milanom Kolcunom
Táto akcia je súčasťou sprievodného programu k výstave Na prelome – Umenie rokov 1890-1918. Výstavu podporil z verejných zdrojov Fond na podpori umenia, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Visit Košice a Košický samosprávny kraj.
Miesto: Hlavná 27
Vstup voľný