TATIANA TAKÁČOVÁ – THE GUARDIANS

newsletter-web
Tatiana Takáčová – The Guardians
otvorenie výstavy: 7.11.2018 o 18:00
trvanie výstavy: 8.11.2018 – 3.2.2018

Vizuálna umelkyňa Tatiana Takáčová na výstave predstaví zbierku fotografií z múzeí a galérií, kde centrom jej záujmu sú vždy prítomní strážnici a strážničky výstav – živé bytosti, v sterilných a neosobných architektúrach. Táto špecifická sociálna skupina býva často prehliadaná, avšak predstavuje vlastný svet, neviditeľnú prácu a je dôležitou súčasťou muzeálneho priestoru – ich poslaním je strážiť umelecké diela, informovať, ale aj napomínať. Sú zároveň pozorovatelia, skúmajúci, dívajúci, premýšľajúci, prežívajúci, tráviaci čas, a neustále čakajúci. Fotografie nie sú sociálnou sondou do ich životov, ani prvoplánovou inštitucionálnou kritikou. Takáčová strážcov pozoruje rovnocenne ako umelecké diela, figúry v priestore, kompozičné prvky v architektúre, či živé zátišia, a odhaľuje ich intimitu s citlivosťou jej vlastnou.

Vo svojej fotografickej tvorbe sa venuje prevažne inscenovanej fotografii vo formách zátiší, inštalácií, inscenovaných dokumentov, denníkových záznamov. V nich sa zaoberá najmä psychologickými a sociologickými témami, prípadne reaguje na globálne problémy a fenomény súčasnosti. Proces jej práce je zvyčajne dlhodobo pripravovaná výstavba každého záberu, dôkladne, vedecky, niekedy ironicky a kriticky, s použitím deadpan a filmovej estetiky, s dôrazom na svetlo a kompozíciu.
Miesto: Hlavná 27

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

XML Sitemap