Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 za 4.Q 2017