Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 eur za 3Q 2017