Súčasné trendy v reštaurovaní (fotografia, papier)

23.4.2019 o 17:00 sa na Alžbetinej 22 konala odborná prednáška Mgr. art. Jany Križanovej, ArtD. (Vedúcej Katedry reštaurovania) a Mgr. art. Barbory Němečkovej ArtD. (Ateliér reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografie) na tému Súčasné trendy v reštaurovaní  (fotografia, papier), ktorá je súčasťou sprievodného programu k výstave Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom.

Projekt reštaurovania a výstava Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom boli podporené Fondom na podporu umenia a Košickým samosprávnym krajom.