SÚČASNÉ TRENDY V GALERIJNEJ PEDAGOGIKE – METODICKÝ DEŇ VO VÝCHODOSLOVENSKEJ GALÉRII

RYON3989

19. 10. 2018 / 9.00 — 16.00 / Východoslovenská galéria Hlavná 27

Východoslovenská galéria v spolupráci s RP Metodicko-pedagogickým centrom Prešov vás pozývajú na sériu vzdelávacích prednášok v priestoroch Východoslovenskej galérie. Galérie a múzeá v súčasnosti plnia funkciu mediátorov medzi umením a verejnosťou, ktorá očakáva od tvorcov vzdelávacích a sprievodných programov čoraz kvalitnejšie a inovatívnejšie prístupy a rôznorodé ponuky. Práve preto si metodický deň kladie za cieľ oboznámenie sa so súčasnými trendami vo vzdelávaní a prehĺbenie všeobecného rozhľadu nielen v galerijnej pedagogike, ale aj v dramaturgickom nastavení programu vzdelávacích aktivít.

Program je prioritne určený galerijným a muzejným pedagogičkám a pedagógom v pôsobnosti Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Možnosť zapojiť sa ponúkame aj pedagógom, vyučujúcim na základných či stredných umeleckých školách z východoslovenské ho regiónu. Veríme, že prepojenie školskej formy vzdelávania s galerijnou formou vzdelávania, môže napomôcť ku cibreniu vizuálnej gramotnosti, lepšiemu chápaniu umenia a tým pádom aj spoločnosti, ktorú umenie od nepamäti reflektuje.

Vstup na metodický deň je voľný.

Poprosíme Vás však o včasné prihlásenie sa a to z dôvodu maximálnej kapacity priestoru pre 30 osôb. Na metodický deň je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 30. 9. 2018 na e–mailovej adrese: filipiakova [at] vsg [dot] sk

Celý program si môžete prezrieť tu:metodicky den – program.pdf

Program tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.