SPRIEVODNÝ PROGRRAM K VÝSTAVE NA PRELOME – UMENIE ROKOV 1890-1918

naprelome-sprievodny-dl.indd

29. 11. 2018 / 17.00
TÚLANIE SA PO SECESNEJ CESTE V KOŠICIACH
PhDr. Milan Kolcun
Začiatok prehliadky je vo Východoslovenskej galérii.
Hlavná 27
vstup voľný

13. 12. 2018 / 17.00
EXPERIMENTÁLNY WORKSHOP PRE DOSPELÝCH
Kyanotypiu, fotochemickú modrotlač, ktorá je jedna z historicky najstarších fotografických
techník si budete môcť vyskúšať pod vedením profesionálnej fotografky.
Mgr. art Tatiana Takáčová
Počet účastník na workshope je obmedzený.
Prihlásenie a viac info na: filipiakova [at] vsg [dot] sk
vstup: 5 €

16. 12. 2018 / 14.00
KREATÍVNY LABYRINT
Program pre rodiny s deťmi, na ktorom sa zoznámime s umením, ktoré vzniklo na
prelome storočí.
Predstavíme si umelcov Halásza-Hradila a Ľudovíta Csordáka a pozrieme si ako maľovali
slovenskí impresionisti. Takto inšpirovaní si v ateliéri vytvoríme svoje vlastné maliarske
dielo.
Na program je potrebné prihlásiť sa vopred telefonicky na čísle:
0905 615 032
alebo e-mailom: filipiakova [at] vsg [dot] sk do 14. 11. 2019 (piatok do 14.00).
Hlavná 27
vstup: 3€ / dieťa, rodič má vstup voľný
Dieťa môže Kreatívny labyrint navštíviť len v sprievode rodiča. Rodič je za dieťa zodpovedný.

18. 12. 2018 / 14.00
POHODOVÁ KOMENTOVANÁ PREHLIADKA PRE SENIOROV
Čaká vás prehliadka výstavy s kurátorom, ktorý vám rád odpovie na všetky zvedavé
otázky a krátky, nenáročný workshop, na ktorom budete môcť kreatívne reagovať na
vystavené obrazy.
Hlavná 27
vstup voľný

9. 1. 2019 / 17.00
KOMENTOVANÁ PREHLIADKA S KURÁTOROM VÝSTAVY
PhDr. Miroslav Kleban
Hlavná 27
vstup voľný

23. 1. 2019 / 17.00
EXPERIMENTÁLNY WORKSHOP PRE DOSPELÝCH
Na workshope si vyskúšate vytvoriť maliarske dielo inšpirované slovenským impresionizmom.
Tvorivé stretnutie je vhodné aj pre začiatočníkov.
Mgr. art Miroslav Fek
Počet účastník na workshope je obmedzený.
Prihlásenie a viac info na: filipiakova [at] vsg [dot] sk
vstup: 5 €

27. 1. 2019 / 14.00
KREATÍVNY LABYRINT
Program pre rodiny s deťmi, na ktorom sa budeme venovať vybraným sochárskym
dielam, povieme si, čo je to busta a jednu sa pokúsime vytvoriť.
Na program je potrebné prihlásiť sa vopred telefonicky na čísle:
0905 615 032, alebo e-mailom: filipiakova [at] vsg [dot] sk do 23. 11. 2019 (piatok do 14.00).
Hlavná 27
vstup: 3 € / dieťa, rodič má vstup voľný
Dieťa môže Kreatívny labyrint navštíviť len v sprievode rodiča. Rodič je za dieťa zodpovedný.

30. 1. 2019 / 17.00
FIN DE SIÈCLE KOŠICE: POLITIKA, EKONOMIKA A ĽUDSKÉ ZDROJE
Ondrej Ficeri PhD. (SASKE)
Hlavná 27
vstup voľný
6. 2. 2019 / 17.00
Secesné paralely v tvorbe Elmíra Halásza Hradila
PhDr. Miroslav Kleban (kurátor výstavy)
Hlavná 27
vstup voľný

5. 3. 2019 / 14.00
Pohodová komentovaná prehliadka pre seniorov
Výstavou vás bude sprevádzať kurátor výstavy a galerijná pedagogička Východoslovenskej
galérie. Po prehliadke vás čaká krátky nenáročný workshop, na ktorom môžete
reagovať na vybrané maliarske dielo.
Hlavná 27
vstup voľný

19. 3. 2019 / 17.00
SECESNÁ ARCHITEKTÚRA V KOŠICIACH NA PRELOME STOROČÍ
Mgr. Zuzana Labudová, PhD. (Krajský pamiatkový úrad Košice)
Hlavná 27
vstup voľný

28. 3. 2019 / 17.00
EXPERIMENTÁLNY WORKSHOP PRE DOSPELÝCH
Odevné experimenty inšpirované nielen ľudovými vzormi. Príďte si do nášho ateliéru
vyskúšať zaujímavú techniku sublimačnej tlače a vytvorte si vlastné textilné kompozície.
Mgr. art Henrieta Kurčíková (VŠVU)
Počet účastník na workshope je obmedzený.
Prihlásenie a viac info na: filipiakova [at] vsg [dot] sk
vstup: 5 €

9. 4. 2019 / 17.00
KOMENTOVANÁ PREHLIADKA S KURÁTOROM VÝSTAVY
Mgr. Ján Kovačič
Hlavná 27
vstup voľný

7. 5. 2019 / 17.00
PRESAHY ĽUDOVÉHO TEXTILU DO MESTSKÉHO PROSTREDIA NA PRELOME 19.
STOROČIA
Mgr. art Henrieta Kurčíková (VŠVU)
Hlavná 27
vstup voľný

9. 5. 2019 / 17.00
KOMENTOVANÁ PREDNÁŠKA V ANGLIČTINE
PhDr. Miroslav Kleban
Hlavná 27
vstup voľný

12. 5. 2019 / 14.00
KREATÍVNY LABYRINT
Program pre rodiny s deťmi, na ktorom zistíme, že „staré“ umenie nie je tak nudné, ako sa
nám na prvý pohľad môže zdať. Že sú v ňom zašifrované rôzne odkazy a skryté príbehy.
Spoločne ich na workshope odhalíme.
Na program je potrebné prihlásiť sa vopred telefonicky na čísle:
0905 615 032, alebo e-mailom: filipiakova [at] vsg [dot] sk do 23. 11. 2019 (piatok do 14.00).
Hlavná 27
vstup: 3 € / dieťa, rodič má vstup voľný
Dieťa môže Kreatívny labyrint navštíviť len v sprievode rodiča. Rodič je za dieťa zodpovedný.

26. 5. 2019 / 17. 00
ROZLÚČKOVÁ KOMENTOVANÁ PREHLIADKA S KURÁTORMI VÝSTAVY
PhDr. Miroslav Kleban a Mgr. Ján Kovačič
Hlavná 27
vstup voľný
Výstavy