Sprievodný program: Po moderne / Metropola východu 1945—1989

mp-sp

Milí návštevníci,

k výstavnému projektu Po moderne / Metropola východu 1945—1989 pre vás pripravujeme bohatý sprievodný program v podobe komentovaných prehliadok a prednášok týkajúcich sa viacerých tém daného obdobia (mestská architektúra, sochárske realizácie vo verejnom priestore, trh s umením v období totality, kultúrne pomery, budovanie zbierky, založenie galérie a jej miesto v kultúrnom priestore regiónu). Jednotlivé príspevky budú zaradené do pripravovaného zborníka, ktorý bude výstupom vedeckých sympózií a konferencií pripravených v rámci vedecko-výskumnej časti projektu.

Program si môžete stiahnuť vo forme PDF alebo ho nájdete vytlačený v priestoroch Východoslovenskej galérie.

Tešíme sa na vašu návštevu.

Pdf na stiahnutie: Po moderne_sprievodný program