SPRIEVODNÉ AKCIE K VÝSTAVE NA PRELOME – UMENIE ROKOV 1890 – 1918

newsletter-web

SPRIEVODNÉ AKCIE

NA PRELOME – UMENIE ROKOV 1890 – 1918

 Súťaže k výstave:

K výpravnej výstave Na prelome – Umenie rokov 1890 – 1918 sme pripravili súťaže pre dve cieľové skupiny – žiakov základných a stredných škôl a všetkých návštevníkov výstavy.

Pre žiakov základných a stredných škôl sme pripravili kreatívnu súťaž, ktorá prebieha od 28.11.2018 do 31.3.2019, má dva varianty. Prvá je namaľovať, nakresliť, alebo vytvoriť objekt. Témou je prelom  21. a 22. storočia, ako podľa žiakov bude na nasledujúcom prelome vyzerať život, akí budú ľudia, krajina, technológie… Druhým variantom je napísať esej, téma je rovnaká. Autori najlepších dvoch prác vo výtvarnej a autori najlepších dvoch prác v literárnej súťaži vyhrávajú pre svoju triedu komentovanú prehliadku s workshopom a balíček od VSG. Odmenení budú balíčkom aj ďalší autori. Viac o súťaži a štatút súťaže na webe VSG.

Pre návštevníkov sme si pripravili súťaž v duchu dobových výstavných lotérií. Tak ako bolo možné kedysi na predajných výstavách vyhrať v lotérii umelecké dielo, môžete teraz vyhrať hodnotné reprodukcie vystavovaných diel, medzi ktorými je aj reprodukcia diela Kővári-Kačmarika Maliarka, vytlačená na plátne. Zapojiť sa môže každý návštevník vypísaním súťažného lístka, ktorý dostane pri kúpe vstupenky, a vhodením do vyznačenej urny na vrátnici Východoslovenskej galérii na Hlavnej 27. Súťaž trvá od 29.11.2018 do 26.5.2019. Žrebuje sa trikrát v termínoch: 20.12.2018, 22.2.2019 a 27.5.2019. Výherca bude na základe kontaktu informovaný. Štatút súťaže je dostupný na webovej stránke www.vsg.sk.

 

Sprievodný program k výstave Na prelome – Umenie rokov 1890 – 1918:

29.11.2018 o 17.00 hod.

Túlanie sa po secesnej ceste v Košiciach
PhDr. Milan Kolcun
Začiatok prehliadky je vo Východoslovenskej galérii, Hlavná 27.
Vstup voľný

13.12. 2018 o 17.00 hod.
Experimentálny workshop pre dospelých
Mgr. art Tatiana Takáčová
Počet účastník na workshope je obmedzený.
Prihlásenie a viac info na:  filipiakova [at] vsg [dot] sk
Vstup: 5 €

16.12. 2018 o 14.00 hod.
Kreatívny labyrint
Program pre rodiny s deťmi, na ktorom sa zoznámime s umením, ktoré vzniklo na prelome storočí.
Predstavíme si umelcov Halásza-Hradila a Ľudovíta Csordáka a pozrieme si ako maľovali slovenskí impresionisti. Takto inšpirovaní si v ateliéri vytvoríme svoje vlastné maliarske dielo.
Na program je potrebné prihlásiť sa vopred telefonicky na: 0905 615 032 alebo e-mailom: filipiakova [at] vsg [dot] sk do 23.11.2019 (piatok do 14.00).
Hlavná 27
Vstup: 3€ / dieťa, rodič má vstup voľný
Dieťa môže Kreatívny labyrint navštíviť len v sprievode rodiča. Rodič je za dieťa zodpovedný.

18.12. 2018 o 14.00 hod.
Pohodová komentovaná prehliadka pre seniorov
Čaká vás prehliadka výstavy s kurátorom, ktorý vám rád odpovie na všetky zvedavé otázky a krátky, nenáročný workshop, na ktorom budete môcť kreatívne reagovať na vystavené obrazy.
Hlavná 27
Vstup voľný

9.1. 2019 o 17.00 hod.
Komentovaná prehliadka s kurátorom výstavy
PhDr.  Miroslav Kleban
Hlavná 27
Vstup voľný

23.1. 2019 o 17.00 hod.
Experimentálny workshop pre dospelých
Impresionizmus v maľbe
Mgr. art Miroslav Fek
Počet účastník na workshope je obmedzený.
Prihlásenie a viac info na:  filipiakova [at] vsg [dot] sk
Vstup: 5 €

27.1. 2019 o 14.00 hod.
Kreatívny labyrint
Na program je potrebné prihlásiť sa vopred telefonicky na: 0905 615 032
alebo e-mailom: filipiakova [at] vsg [dot] sk do 23.11.2019 (piatok do 14.00).
Hlavná 27
Vstup: 3€ / dieťa, rodič má vstup voľný
Dieťa môže Kreatívny labyrint navštíviť len v sprievode rodiča. Rodič je za dieťa zodpovedný.

30.1. 2019 o 17.00 hod.
Fin de siècle Košice: politika, ekonomika a ľudské zdroje
Ondrej Ficeri PhD. (SASKE)
Hlavná 27
Vstup voľný

6.2. 2019 o 17.00 hod.
Secesné paralely v tvorbe Elmíra Halásza Hradila
PhDr.  Miroslav Kleban (kurátor výstavy)
Hlavná 27
Vstup voľný

5.3. 2019 o 14.00 hod.
Pohodová komentovaná prehliadka pre seniorov
Výstavou vás bude sprevádzať kurátor výstavy a galerijná pedagogička Východoslovenskej galérie. Po prehliadke vás čaká krátky nenáročný workshop, na ktorom môžete reagovať na vybrané maliarske dielo.
Hlavná 27
Vstup voľný

19.3. 2019 o 17.00 hod.
Secesná architektúra v Košiciach na prelome storočí
Mgr. Zuzana Labudová, PhD. (Krajský pamiatkový úrad Košice)
Hlavná 27
Vstup voľný

28.3. 2019 o 17.00 hod.
Experimentálny workshop pre dospelých
Odevné experimenty inšpirované 19stym storočím.
Mgr. art Henrieta Kurčíková (VŠVU)
Počet účastník na workshope je obmedzený.
Prihlásenie a viac info na:  filipiakova [at] vsg [dot] sk
Vstup: 5 €

9.4. 2019 o 17.00 hod.
Komentovaná prehliadka s kurátorom výstavy
Mgr. Ján Kovačič
Hlavná 27
Vstup voľný

7.5.2019 o 17.00 hod.
Presahy ľudového textilu do mestského prostredia na prelome 19. storočia
Mgr. art Henrieta Kurčíková (VŠVU)
Hlavná 27
Vstup voľný

12.5.2019 o 14.00 hod.
Kreatívny labyrint
Na program je potrebné prihlásiť sa vopred telefonicky na: 0905 615 032 alebo e-mailom: filipiakova [at] vsg [dot] sk do 23.11.2019 (piatok do 14.00).
Hlavná 27
Vstup: 3€ / dieťa, rodič má vstup voľný
Dieťa môže Kreatívny labyrint navštíviť len v sprievode rodiča. Rodič je za dieťa zodpovedný.

9.5.2019 o 17.00 hod.
Komentovaná prednáška v angličtine
PhDr. Miroslav Kleban
Hlavná 27
Vstup voľný

26.5. 2019 o 17. 00 hod.
Rozlúčková komentovaná prehliadka s kurátormi výstavy
PhDr. Miroslav Kleban a Mgr. Ján Kovačič
Hlavná 27
Vstup voľný