Späť na stenu – detský sprievodca výstavou

K výstave Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom sme pre detského návštevníka pripravili sprievodcu – pracovný zošit, vďaka ktorému môže výstave lepšie porozumieť. Prostredníctvom kreatívnych úloh, priamo nadväzujúcich na výstavný projekt, sa nenútenou formou zoznamuje s príbehmi diel. Minuloročný sprievodca Obrazy našej devätnástky predstavil deťom kľúčové diela zo zbierky 19. storočia Východoslovenskej galérie. Aktuálny sprievodca bol pripravený k výstave mapujúcej úspešne zreštaurované diela v prvej fáze projektu reštaurovania diel poškodených požiarom v roku 1985, a je zameraný na prácu reštaurátora ale i dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti pri požiari.

Sprievodca Späť na stenu je aj výbornou pomôckou pre pedagógov a dospelých návštevníkov. V texte je vysvetlená aj náročná terminológia z galerijného prostredia a prostredníctvom kreatívnych úloh sa čitateľ dozvie zaujímavosti o histórii galérie, o jednotlivých umeleckých dielach, o objavoch spojených s reštaurovaním. So sprievodcom sa dá pracovať priamo vo výstave. Na vrátnici k nemu deti môžu dostať na bezplatné zapožičanie peračník s pomôckami. Čo deti nestihnú vo výstavnej sieni, k tomu sa spoločne s rodičmi môžu vrátiť doma.

Spoločne so sprievodcom sa v lete Východoslovenská galéria rozlúči s výstavou Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom. 6.8.2019 o 14:00 na Alžbetinej 22 prebehne  kreatívny workshop pre rodiny, na ktorom si spoločne pracovný zošit s lektorkami deti prejdú.

Sprievodca Späť na stene je dostupný na vrátniciach Východoslovenskej galérii, na Hlavnej 27 a Alžbetine 22, jeho cena je 4€.