Slovensko-anglická komentovaná prehliadka výstavy Zachránené

22.05.2019 o 16:00
Slovensko-anglická komentovaná prehliadka výstavy Zachránené
Mgr. Katarína Nádaská, PhD. a PhDr. Miroslav Kleban
Miesto: Alžbetina 22
Vstup voľný

Sprievodný program k výstave Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom.
Výstavou „Zachránené“ Východoslovenská galéria prezentuje projekt reštaurovania diel Východoslovenskej galérie. Súbor vystavených diel patrí do nosných kolekcií, zbierky Východoslovenskej galérie: umenie 19. storočia a košická moderna, ktoré boli poškodené požiarom v roku 1985. Na výstave sú predstavené diela obnovené v prvej fáze projektu, ktoré komplexne zreštaurovala Ludmila Zozuľáková. Pri reštaurovaní prác na papieri spolupracovali Jana Križanová a Barbora Němečková. Výstavou a sprievodným programom Východoslovenská galéria kladie dôraz na význam reštaurovania pri ochrane kultúrneho dedičstva, uchovávanom v galériách a múzeách.

Projekt reštaurovania a výstava boli podporené Fondom na podporu umenia a Košickým samosprávnym krajom.