Secesné paralely v tvorbe Elemíra Halásza Hradila

Fotoukážka z prednášky kurátora PhDr. Miroslava Klebana, venovanej umelcovi Elemírovi Halászovi Hradilovi. Prednáška bola súčasťou sprievodného programu k výstave Na Prelome – Umenie rokov 1890-1918, ktorá sa uskutočnila 6.2.2019 o 17:00 na Hlavnej 27.
Ďakujeme Vám za početnú účasť. Teší nás Váš záujem o vzdelávacie programy VSG, ktoré pripravujeme k jednotlivým výstavám.
Program tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.