Program pre seniorov 8.1.2019

Foto z programu pre seniorov k výstave Tatiana Takáčová – Strážcovia s workshopom, na ktorom sme sa venovali kompozícii. Pohodová komentovaná prehliadka sa uskutočnila 8.1.2019 o 14:00 na Hlavnej 27.