Prírastky do zbierky VSG

Vďaka podpore Košického samosprávneho kraja pribudli v týchto dňoch do zbierky Východoslovenskej galérie tri kvalitné diela, ktoré obohatia kolekciu umenia 19. storočia. Kultúrne dedičstvo uchovávané našou galériou sa tak rozrastá o portréty od Jozefa Czauczika z rokov 1830 – 1850 a Ákosa Aranyossyho z rokov 1890 – 1899 a tiež o litografiu Armina Horovitza z rokov 1910 – 1920. Diela prejdú reštaurátorským ošetrením a budú uložené v depozitári. Prácu Armina Horovitza Dáma s violončelistom budete môcť čoskoro vidieť na výstave Na prelome, ktorú otvárame 28. novembra.2018.

5. 20180521_105545_retus 6. 20180521_104911_retus upravene