Prianie

Prajeme príjemne strávené sviatky a šťastný a úspešný rok 2019.
Všetko dobré Vám želá tím Východoslovenskej galérie
pf2019.indd