Presahy ľudového textilu do mestského prostredia na prelome 19. a 20. storočia – PREDNÁŠKA ZRUŠENÁVÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA SA OSPRAVEDLŇUJE VŠETKÝM, KTORÍ SA CHCELI TEJTO PPREDNÁŠKY ZÚČASTNIŤ, ŽIAĽ ZO ZDRAVOTNÝCH DÔVODOV JE PODUJATIE ZRUŠENÉ.

07.05.2019 o 17:00
Presahy ľudového textilu do mestského prostredia na prelome 19. storočia
Odborná prednáška – Sprievodný program k výstave Na Prelome – Umenie rokov 1890-1918
Mgr. art Henrieta Kurčíková (VŠVU)
Miesto: Hlavná 27
Vstup voľný

Henrieta Kurčíková (*1988, Rimavská Sobota), absolventka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (Ateliér textilného priestoru) a zároveň doktorandka v študijnom programe Dizajn, využíva vo svojej tvorbe prevažne textilné médium. Preferuje témy slovenského ľudového umenia a folklóru, ktoré v procese tvorby transformuje do novej podoby. V súčasnej tvorbe skúma nové technologické postupy a konfrontuje ich s tradíciou slovenského folklóru. Kombináciou dávnych remeselných techník, prírodných materiálov v kontraste s modernými materiálmi a súčasnými technológiami odhaľuje novú estetiku tradície.