Premietanie autorských filmov Borisa Sirku

6.3.2019 o 17:00
Premietanie autorských filmov Leviathan, CGI animácia (2015), Powers of Ten, audiovizuálna opera (2018) a Tokio Diaries, film (2018) za prítomnosti Borisa Sirku. Toto podujatie je súčasťou sprievodného programu k výstave Boris Sirka – Od pôžitku k úzkosti a späť.
Miesto: Hlavná 27
Vstup voľný
Program z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

LEVIATHAN, CGI animácia, 2015
Video je audiovizuálnou úvahou o drapérii, ktorá pokrýva neprítomné telo. Záhyby látky, ich dynamika a autorská hudobná skladba vyjadrujú premenlivosť a strach z pominutia, ktorý vnímame ako súčasť ľudskej túžby. Nostalgiu a sentiment vyvažuje “večný” erotický náboj v slučke
nenaplniteľného príbehu, extáza bez vyvrcholenia. Georges Didi-Huberman so svojou esejou Ninfa moderna (esej o spadnutej drapérii) je tu len okrajovou postavou.
(Mgr. Lucia Gregorová Stach, PhD.)

POWERS OF TEN, audiovizuálna opera, 2018
Výstupom rezidencie v divadle Pôtoň je krátka opera vo forme hudobného videoklipu odohrávajúca sa na divadelnej scéne refl ektujúcej vesmír ako arénu kontinuity a zmeny, každodenných činností a kozmických tajomstiev, a to na základe relatívnej mierky
vecí. Opera Powers of Ten sa zaoberá nielen vzťahom človeka a planéty či univerza, ale aj jednotlivými časticami tvoriacich celok.
(autor)

TOKIO DIARIES, fi lm, 2018
Vizuálne bohatý fi lm z autorovho rezidenčného pobytu upiera svoj akoby nahý pohľad na Japonsko. Tokio sa pre neho stalo neznámou planétou, ktorú ovoniava, ohmatáva, testuje. Jeho pohľad sa stal
hlavným hrdinom, ktorý diváka do poslednej chvíle udržiava v napätí. Pripomína nielen prekvapenie Rolanda Barthesa z Ríše znakov, ale aj myšlienku Marcela Prousta, že naozajstné objavy nespočívajú
v nachádzaní nových krajín, ale v získaní nových očí.
(Mgr. Lucia Gregorová Stach, PhD.)