Pohodová komentovaná prehliadka pre seniorov

Stanislav Veselovsky

Anton Jasusch, Letná krajina s domčekmi, 1910-1912

Pohodová komentovaná prehliadka pre seniorov
18.12. 2018 o 14.00 / Hlavná 27
Čaká vás prehliadka výstavy NA PRELOME – UMENIE ROKOV 1890-1918 s kurátorom, ktorý vám rád odpovie na všetky zvedavé otázky a krátky, nenáročný workshop, na ktorom budete môcť kreatívne reagovať na vystavené obrazy.
Vstup voľný