Po moderne / Metropola východu 1945-1989

Fotoreport z otvorenia výstavy Po moderne / Metropola východu 1945 – 1989, ktorá je zameraná na obdobie povojnového vývoja výtvarnej scény v Košiciach. Výtvarná produkcia tejto epochy predstavuje v zbierkovom fonde Východoslovenskej galérie takmer 70 % z celkového počtu zbierkových predmetov. Vybraná kolekcia diel je rozdelená chronologicky do piatich sekcií, v ktorých sa návštevník zoznámi s vizuálnym jazykom jednotlivých výtvarných tendencií v danom období.

Výstava potrvá do 19. 5. 2018 na Hlavnej 27.

RYON6022

RYON6031

RYON6044

RYON6046

RYON6054

RYON6055

RYON6056

RYON6057

RYON6060

RYON6062

RYON6064

RYON6066

RYON6070

RYON6076

RYON6078

RYON6082

RYON6083

RYON6087

RYON6091

RYON6093

RYON6099

RYON6101

RYON6103

RYON6105

RYON6108

RYON6110

RYON6112

RYON6116

XML Sitemap