Ostrovy kultúry

Základné informácie o projekte: Dokument pdf

Viac informácií o projekte na stránke: www.vucke.sk

Fotodokumentácia: na stránke www.vucke.sk

Aktivity uskutočnené po rekonštrukcii:

KSK porada 2014

Prezentácia projektu Košická moderna pre delegáciu z Juhočeského kraja a zástupcov z Európskej komisie (30. august 2013)

Prezentácia projektu a publikácie Košická moderna pre účastníkov medzinárodnej konferencie AICA (23. september 2013)

Prezentácia knihy Brooklyn od írskeho spisovateľa Colma Tóibína za účasti veľvyslanca Írskej republiky na Slovensku pána Briana McElduffa (6. september 2013)

Biele noci (5. október 2013)

 

Prezentácia projektu a publikácie Košická moderna pre členov Rotary Klubu Košice (november 2013)

Výstava Košická moderna a jej presahy (12. december 2013 – vernisáž)

Návšteva zo Šarišskej galérie Prešov, 20. 1. 2014

Návšteva pedagógov ZUŠ, február 2014

Pripravované

www.ropka.sk