Október 2018 vo VSG

web

Katona Ferdinand, Krajinka, detail

Október 2018 vo VSG

Výstavy

15.6 – 4.10.2018

Argišt Alaverdyan a Jozef Mrva ml. – Matný rozmer

Argišt Alaverdyan (*1991) a Josef Mrva mladší (*1988) patria do nastupujúcej generácie českých vizuálnych umelcov. Na prvej spoločnej výstave akcentujú témy ako vzťahy medzi prvkami v ploche a priestore, úloha ich pozícií, usporiadania a previazanosti, prípadne téma topologickej povahy priestoru. Pre Alaverdyanovu maľbu a Mrvove 3D animácie je pritom príznačný prístup k týmto abstraktným témam ako k logickej súčasti skúsenosti, ktorou prechádzame spolu s rozšírením digitálnych technológií a online sveta.

Miesto: Hlavná 27

Vstup: 2/3€

 

14.10 – 10.11.2018
otvorenie výstavy: 13.10. 2018 o 18.00

Lucia Kvočáková, Lucie Mičíková, Nik Timková, Zuzana Žabková – Harvested darkness

Výtvarný projekt umelkýň Lucie Mičíkovej, Nik Timkovej, Zuzany Žabkovej a historičky umenia Lucie Kvočákovej Harvested Darkness, ktorý vznikol v rámci ich kolektívu Björnsonova, je predovšetkým definovaním miesta. Miesta v mnohovrstvom zmysle tohoto pojmu. V ich intervencii do priestorov košickej synagógy sa stretáva nielen ich tvorivý dialóg, ale hlavne si tu definujú miesto prieniku, v ktorom ich kolektívna imaginácia buduje ďalšie vrstvy. Nimi artikulovaná hĺbka ale nie je fyzikálna, vedie do miest kam možno svoju prítomnosť premietnuť len spoločne prežitým zdieľaním. Vložená inštalačná situácia tvorená vlastným architektonickým riešením, výtvarnými prvkami a projekciami pozýva návštevníkov k ponoreniu sa do útulnej temnoty, ktorá je inde než často stále karteziánsky chápaná telesná prítomnosť. Je miestom zdieľanej predstavivosti, kde teplo spolupatričnosti tvorí nový ekosystém, úrodný humus, v ktorom sa humanistický konštrukt subjektu rozpúšťa do plodnej syntézy s okolitou temnotou. Výstava sa koná v spolupráci so Židovskou náboženskou obcou v Košiciach, Nadáciou Spájanie generácií a Colar s.r.o

Miesto: Zvonárska 7

Vstup: dobrovoľný

 

17.7. – 14.10.2018

Socha, duch, obraz, svetlo – Príbehy zbierky starého umenia

Umenie obdobia gotiky a baroka, predstavené v jeho jednoduchosti aj zložitosti – to je obsahom výstavy starého umenia zo zbierok Východoslovenskej galérie. Zriedkavo vystavovaná kolekcia najstarších diel galérie prináša výnimočný zážitok zo stretnutia s dobou, kedy umenie bolo remeslom a estetika krásou. Minimalistická, ale zato barokovo efektná inštalácia odhalí životné cykly a príbehy umeleckých predmetov v galerijnej zbierke. Divák tak nahliadne do uzavretého, možno tajuplného sveta najstaršej regionálnej galérie na Slovensku.

Miesto: Hlavná 27

Vstup: 2/3€

 

11. 9. – 14. 10. 2018

Ján Vasilko – Abstract paintings vol. 1

Pop up výstava Jána Vasilka pod názvom Abstract paintings vol. 1 nadväzuje na výber jeho posledných prác. Formát krátkodobých výstav a prezentácií vo VSG poskytuje platformu umelcom, ktorí získali štipendium z Fondu na podporu umenia. Maľby, ktoré budú prezentované vo Východoslovenskej galérii, predstavujú uzavretú sériu, ktorú autor vytvoril za posledný rok a nesú názov Untitled. Sú abstraktné, ich abstrakcia však nevychádza z ničoho konkrétneho. Výjavy, štruktúry či kompozícia sú absolútne očistené od reality.

Miesto: Hlavná 27

Vstup: 2/3€

 

27.6 – 21.10.2018

František Veselý – Krajina nového typu

František Veselý predstavuje individuálny prístup vo vzťahu k „veľkým“ témam obdobia socialistického realizmu. Rané práce ešte neškoleného výtvarníka sú cenným dokladom necitlivej a angažovanej premeny prirodzeného a kultivovaného súžitia človeka s jeho vonkajším prostredím. Dokumentárny charakter raných kresieb, gvašov a pastelov dnes ostáva nostalgickým dôkazom nenávratne sa meniaceho rodného kraja. Výstavný projekt je pripravovaný v rámci koncepcie prezentovania profilov autorov, ktorí sa etablovali na výtvarnej scéne v povojnovom období a ktorí zároveň tvorili súčasť kultúrneho života v regióne i mimo neho. V neposlednom rade sa jedná o autorov, ktorí sú bohato zastúpení v zbierkových fondoch regionálnych galérií, ale ich odborné zhodnotenie a zaradenie v rámci regionálnych dejín umenia nie je dostatočne reflektované.

Miesto: Hlavná 27

Vstup: 2/3€

 

27.6 – 21.10.2018

Jozef Haščák – Dvojitá transpozícia

Výstava predstavuje výber z rozsiahleho diela jedného z najproduktívnejších autorov, ktorý sa počas svojho aktívneho života realizoval vo viacerých žánroch: od voľnej grafiky, ilustrácie, maľby až po scénografiu. Pri tvorbe používal rôzne výtvarné techniky, ich kombinácie a presahy. Pre aktuálnu výstavu zvolený výber, výhradne plošných, grafických a maliarskych diel, bol podmienený danosťami výstavného priestoru. Jozef Haščák, jeden z posledných Hložníkovcov, vychádzal zo snahy zachovať pôvodné poslanie grafickej tvorby, strážiť kultúru materiálov a čistotu techník. Tradičné postupy remeselnej precíznosti uplatnil vo svojich raných prácach drevorytov s figurálnou tematikou vychádzajúcou z obdivu k starým fotografiám z rodinných albumov. Jeho autorská agenda a tematický záber konvenoval s dokonalým poznaním dedinského prostredia, jeho tradícií, náboženských sviatkov, v tom čase absorbovaných v privátnej mytológii folklórnych hodnôt. Výstavou si v tomto roku zároveň pripomíname výročie autorových nedožitých sedemdesiatin.

Miesto: Hlavná 27

Vstup: 2/3€

 

19.10 – 28.11.2018

Otvorenie výstavy 18.10.2018 o 18:00

Gwerk, Flache, Ruttkay-Nedecký zo zbierky Stredoslovenskej galérie

Výstavný projekt kurátorky Zuzany L. Majlingovej predstaví výberovú kolekciu diel troch maliarskych osobností medzivojnovej moderny – Edmunda Gwerka, Júliusa Flaché a Viliama Ruttkaya – Nedeckého, pôsobiacich v regióne banských miest. Autori zastupujú spoločnú generáciu umelcov vstupujúcich na výtvarnú scénu po 1. svetovej vojne. Kolekcia diel zo zbierky SSG je zostavená z obrazov reprezentujúcich vrcholné obdobia ich tvorby (koniec 20.rokov – 30. rokov 20. st.). Výstava odprezentuje zbierkové predmety v komparatívnych súvislostiach.

Miesto: Alžbetina 22

Vstup: 2/3€

 

Sprievodné programy

 

4.10.2018 o 17:00

Vtáčie krídla a bubliny z mydla – Cesty sťahovavých operencov

Prednáška MVDr. Ľuboša Korytára, PhD., lektora a výskumného pracovníka Odboru životného prostredia, veterinárnej legislatívy a ekonómie (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach).

Miesto: Hlavná 27

Vstup: voľný

 

6.10.2018 od 19:00 – 02:00

Multižánrový festival Biela noc

Medzinárodná skupina umelcov, ktorá tvorí pod označením „Squidsoup“ – využila viac než 5000 svetelných bodov, ktoré vytvárajú intenzívny pocit prítomnosti a pohybu vo fyzickom priestore. Rozsiahla inštalácia premení nádvorie Východoslovenskej galérie na hybridné prostredie, kde sa stretnú dva svety – virtuálny a fyzický. Dielo pulzuje, pohybuje sa niekoľkými smermi a vytvára 12-minútovú svetelnú sekvenciu s abstraktným príbehom, v ktorom postupne graduje napätie až do vyvrcholenia.

Miesto: nádvorie Východoslovenskej galérie

Vstup: 5€ /deti do 15 rokov a ZŤP zadarmo

 

7.10.2018 o 14:00

Kreatívny labyrint – tvorivý program pre rodiny

Výstava Jozef Haščák – Dvojitá transpozícia predstavuje výber z rozsiahleho diela jedného z najproduktívnejších autorov, ktorý sa počas svojho aktívneho života  realizoval vo viacerých žánroch: od voľnej  grafiky, ilustrácie, maľby až po scénografiu. Na Kreatívnom labyrinte si vyskúšame rôzne grafické techniky a pochopíme ako výtvarníci spolupracujú s divadlom.

Na program je potrebné prihlásiť sa vopred telefonicky na: 0905615032 alebo emailom na filipiakova [at] vsg [dot] sk. Dieťa môže Kreatívny labyrint navštíviť len v sprievode rodiča.

Miesto: Hlavná 27

Vstup: 3€ dieťa / rodič má vstup voľný

 

10.10.2018 o 17:00

Experimentálny workshop pre dospelých

Oto Hudec je slovenský multimediálny umelec. Vo svojich prácach tematicky reflektuje predovšetkým problémy imigrácie, ekológie či vplyvu globalizácie na životné prostredie. To ho spája s dielom Františka Veselého. Na workshope sa budeme venovať aj týmto témam. Na program je potrebné prihlásiť sa vopred telefonicky na: 0905615032 alebo emailom na filipiakova [at] vsg [dot] sk.

Miesto: Hlavná 27

Vstup: 5€

 

16.10.2018 o 14:00

Pohodová komentovaná prehliadka s workshopom pre seniorov

Pohodová komentovaná prehliadka výstavou Socha, duch, svetlo, obraz – Príbehy zbierky starého umenia VSG s kurátorkou výstavy a jednoduchý workshop, ktorý sa bude niesť v znamení reštaurátorskej práce.

Miesto: Hlavná 27

Vstup: voľný

 

16.10.2018 o 17:00 hod.

Život bez odpadu: praktický návod ako minimalizovať odpad v našej domácnosti

Prednáška Petry Slezákovej (Zero Waste Slovakia), ktorá je súčasťou sprievodného programu k výstave František Veselý  Krajina nového typu.

Miesto: Hlavná 27

Vstup: voľný

 

21.10.2018 o 17:00

Komentovaná prehliadka výstavou

Komentovaná prehliadka výstavou František Veselý – Krajina nového typu s kurátorom výstavy PhDr. Miroslavom Klebanom.

Miesto: Hlavná 27

Vstup: voľný

 

21.10.2018 o 14:00

Kreatívny labyrint – program pre rodiny

Zo zbierok VSG. Na nedeľnom stretnutí prevetráme vzácne úžitkové predmety z depozitára Východoslovenskej galérie. Toto nezvyčajné umenie preskúmame a porozprávame sa aj o remeselnej výrobe. Tentoraz z Kreatívneho labyrintu odídete s niečím veľmi praktickým. Na program je potrebné prihlásiť sa vopred telefonicky na: 0905615032 alebo emailom na filipiakova [at] vsg [dot] sk. Dieťa môže Kreatívny labyrint navštíviť len v sprievode rodiča.

Miesto: Hlavná 27

Vstup: 3€ dieťa / rodič má vstup voľný