O strachu, čo príde

cesi vystava

Otvorenie výstavy: 14.3.2017 o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 15.3. 2017 – 21.5.2017
Miesto konania: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Kurátor výstavy: Jakub Král
Architekt výstavy: Matěj Smrkovský
Vystavujúci autori: Vasil Artamonov, Peter Bartoš, Stano Filko, Vladimír Havlík, Dalibor Chatrný, Tomáš Kajánek, Jana Kapelová, Jiří Kovanda, Matouš Lipus, Marek Meduna, Svätopluk Mikyta, Alice Nikitinová, Rudolf Sikora, Matěj Smetana, Antonín Střížek, Jiří Surůvka

Projekt O strachu, čo príde je voľnou vizuálnou esejou na tému vzťahovania ľudského myslenia k budúcnosti, ktorá, ako sa zdá, stratila svoj jasný smer. Prežívanie súčasnosti je rozdelené na rovinu praktického obstarávania a intímneho vzťahovania sa k nejasným výhľadom, dúfaniu alebo viere, ale taktiež k vlastným skepsám a frustráciám. Výstava sa asociatívnou metódou pokúša vizualizovať všedné prchavé pocity, ktoré sú dôsledkom straty rámca, ktorý by spoločnosť prekračoval. Ten jej dávali modernistické ideológie a po ich páde tak súčasnosť mení svoju podobu. Viera v pokrokovú budúcnosť už nie je kolektívna, ale naskrze individuálna záležitosť.
Výstava záhŕňa široký generačný rozptyl autorov a mediálne rozpätie vystavených diel. Globálnejší a utopickejší pohľad na našu pozíciu vo svete nám otvárajú diela slovenských konceptualistov šesťdesiatych rokov. Zatiaľ čo sa projekty Petra Bartoša vzťahujú k utopickým snahám formovať prírodné fenomény, tak práce Rudolfa Sikoru ukazujú širšiu pozíciu človeka v rámci zemského a kozmického poriadku. Střížkov Mácha je romantickým pohľadom básnika, ktorý otvára viacero časových rovín uvažovania nad súčasnosťou a oproti tomu inštalácia Jiřího Kovandy nám ukazuje akúsi časovú bezvýchodiskovosť. Dielo Vasila Artamonova je farebnou interpretáciou svetodejinných predpovedí bulharskej veštkyne Vangy a Hviezda Mateja Smetany predstavuje hodiny, z ktorých nie je možné vyčítať čas. Po priestore rozmiestnené zhluky oblečenia sú prácou Marka Meduny, ktorý v ňom zašil všetky otvory a vytvoril tak bytostne fyzicky intímny priestor, ktorý je heterotypne uzavretý. Participatívny projekt Vladimíra Havlíka nám prostredníctvom našich snov môže vyjavovať potlačené frustrácie. V rovine dotyku intímnej a verejnej vrstvy tak môže dochádzať k expozícii nášho strachu, ktorý sme prestali bezprostredne vnímať. Všetky práce oscilujú po ose vzťahu medzi dneškom a zajtrajškom.
Vnútornou vrstvou a zároveň ďalšou témou výstavy je interpretácia vystavených diel a možnosť vlastnej identifikácie s podobným typom zážitku, ktoré diela prezentujú. Cieľom projektu však nie je tému fragmentarizácie súčasnosti akýmkoľvek spôsobom intelektualizovať a v žiadnom prípade sa projekt nevzťahuje k prejavom súčasných politických, finančných alebo ekologických kríz vo svete, i napriek tomu, že majú podobný pôvod v neoliberálnej doktríne súčasnej svetovej politiky veľkej časti západného sveta.


VIAC O STRACHU, ČO PRÍDE V NAŠOM PROGRAME

PREDNÁŠKY
12.4.2017 / 17.00 hod.
PhDr. Monika Piliarová / O strachu a fóbiách
Klinická psychologička, pracuje v Dennom centre duševného zdravia v Košiciach. Venuje sa špecializovanému sociálnemu poradenstvu individuálnou a skupinovou formou, predovšetkým u klientov s duševnými poruchami. Má ukončený skupinový dlhodobý výcvik arteterapie a špecializuje sa na expresívne techniky pri starostlivosti o seba.
Vstup voľný

10. 5. 2017 / 17.00 hod.
Prof. Rudolf Sikora, akad. mal. / Ľudstvo buď prežije alebo zanikne

Autor patrí od začiatku 70. rokov 20. storočia k najvýznamnejším postavám slovenského a českého konceptuálneho umenia. V období normalizácie boli jeho výstavné aktivity značne obmedzené, stal sa výrazným predstaviteľom neoficiálnej scény. Vo svojom bratislavskom ateliéri zorganizoval 1. Otvorený ateliér (19. novembra 1970), ktorý predznamenal nástup silnej generácie konceptuálnych tvorcov. Vo svojej tvorbe tematizuje najzákladnejšie problémy existencie človeka. Cez záujem o kozmológiu a ekológiu formuluje základné etické otázky postmoderného sveta.
Vstup voľný

KOMENTOVANÁ PREHLIADKA
20. 5. 2017 / 20.00 hod.

Komentovaná prehliadka pre širokú verejnosť v rámci Noci múzeí a galérií 2017 s kurátorom Jakubom Králom a architektom výstavy Matĕjom Smrkovským.
Vstup voľný

KREATÍVNY LABYRINT PRE RODINY
26. 3. 2017 / 14.00 – 15.30 hod.:

Prejdeme sa skupinovou výstavou súčasných českých a slovenských autorov a spoločne sa zamyslíme nad budúcnosťou. Inšpirovaní tvorbou jednotlivých autorov si v ateliéri vytvoríme vlastné umelecké diela.

23. 4. 2017 / 14.00 – 15.30 hod.:

Výstava prezentuje tvorbu viac ako desiatich autorov, ktorí majú rozdielny prístup k tvorbe. Hravým spôsobom sa naučíme rozoznávať výtvarné druhy. Zistíme, čo to znamená, keď výtvarník štylizuje tvary a čo sú to koláže.

PRE ŠKOLY
Ponúkame zaujímavé výklady a hravé workshopy k aktuálnym výstavám Východoslovenskej galérie pre všetky tipy škôl. Je potrebné sa prihlásiť minimálne 3 dni vopred na e-mail filipiakova [at] vsg [dot] sk

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

XML Sitemap