Návšteva partnera výstavy Na Prelome – Umenie rokov 1890-1918