Mikulášske tvorivé dielne

Krátky fotoreport z Mikulášskych tvorivých dielní vo Východoslovenskej galérii.
Za podporu ďakujeme Filantropii Charis sv. Jána Milostivého v Košiciach.

RYON5694

RYON5695

RYON5696

RYON5697

RYON5700

RYON5703

RYON5704

RYON5707

RYON5711

RYON5714

RYON5716

RYON5717

RYON5719

RYON5722

XML Sitemap