Matný rozmer / komentovaná prehliadka s workshopom

event-sen2

Argišť Alaverdyan, Jozef Mrva ml. – Matný rozmer
Komentovaná prehliadka pre seniorov s krátkym workshopom
19. 6. 2018 o 14.00 hod. / VSG, Hlavná 27
Vstup voľný

Komentovaná prehliadka pre seniorov s krátkym workshopom k výstave Argišta Alaverdyana a Jozefa Mrvu ml. – Matný rozmer. Sprevádzať vás bude kurátor a galerijná pedagogička Východoslovenskej galérie.

Argišt Alaverdyan (*1991) a Jozef Mrva mladší (*1988) patria do nastupujúcej generácie českých vizuálnych umelcov. Na prvej spoločnej výstave akcentujú témy ako vzťahy medzi prvkami v ploche a priestore, úloha ich pozícií, usporiadania a previazanosti, prípadne téma topologickej povahy priestoru. Pre Alaverdyanovu maľbu a Mrvove 3D animácie je pritom príznačný prístup k týmto abstraktným témam ako k logickej súčasti skúsenosti, ktorou prechádzame spolu s rozšírením digitálnych technológií a online sveta.

Program Východoslovenskej galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.