Lucia Kvočáková, Lucie Mičíková, Nik Timková, Zuzana Žabková – Harvested darkness

zabka

HARVESTED DARKNESS

Lucia Kvočáková
Lucie Mičíková
Nik Timková
Zuzana Žabková
kurátor: Viktor Čech
otvorenie výstavy: 13.10. 2018 o 18.00
trvanie výstavy: 14.10 – 10.11.2018
miesto: synagóga na Zvonárskej 7
vstup: dobrovoľný

Výtvarný projekt umelkýň Lucie Mičíkovej, Nik Timkovej, Zuzany Žabkovej a historičky umenia Lucie Kvočákovej Harvested Darkness, ktorý vznikol v rámci ich kolektívu Björnsonova, je predovšetkým definovaním miesta. Miesta v mnohovrstvom zmysle tohoto pojmu. V ich intervencii do priestorov košickej synagógy sa stretáva nielen ich tvorivý dialóg, ale hlavne si tu definujú miesto prieniku, v ktorom ich kolektívna imaginácia buduje ďalšie vrstvy. Nimi artikulovaná hĺbka ale nie je fyzikálna, vedie do miest kam možno svoju prítomnosť premietnuť len spoločne prežitým zdieľaním. Vložená inštalačná situácia tvorená vlastným architektonickým riešením, výtvarnými prvkami a projekciami pozýva návštevníkov k ponoreniu sa do útulnej temnoty, ktorá je inde než často stále karteziánsky chápaná telesná prítomnosť. Je miestom zdieľanej predstavivosti, kde teplo spolupatričnosti tvorí nový ekosystém, úrodný humus, v ktorom sa humanistický konštrukt subjektu rozpúšťa do plodnej syntézy s okolitou temnotou.

Výstava sa koná v spolupráci so Židovskou náboženskou obcou v Košiciach, Nadáciou Spájanie generácií a Colar s.r.o
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstava bude návštevníkom sprístupnená v utorky, stredy a vo štvrtky od 15:00 do 18:00.

Sprievodný program:

20.10.2018 o 15.00 /synagóga na Zvonárskej 7
Prednáška Milana Kolcuna o histórii synagógy
10.11.2018 o 17.00 / synagóga na Zvonárskej 7
finisáž s komentovanou prehliadkou