Kreatívny labyrint – Zo zbierok VSG


7. 4. 2019 o 14:00
Na nedeľnom stretnutí prevetráme vzácne úžitkové predmety z depozitára Východoslovenskej galérie. Toto nezvyčajné umenie preskúmame a porozprávame sa aj o remeselnej výrobe. Tentoraz z Kreatívneho labyrintu odídete s niečím veľmi praktickým.
Na program je potrebné prihlásiť sa vopred telefonicky na: 0905 615 032 alebo e-mailom: filipiakova [at] vsg [dot] sk do 05.04.2019 (piatok do 14.00). Dieťa môže Kreatívny labyrint navštíviť len v sprievode rodiča. Rodič je za dieťa zodpovedný.
Vstup: 3€ / dieťa, rodič má vstup voľný