Kreatívny labyrint pre rodiny / 15. 10. 2017

1507558809

Dobrý deň, milé deti a rodičia,

pozývame vás na ďalšie kreatívne popoludnie vo Východoslovenskej galérii, ktoré bude venované výstave malieb a plastík českých autorov pôsobiacich počas takzvaného „odmäku“ v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia zo zbierok Galérie Klatovy/Klenová. Umelecké smery a tendencie vtedy nemali prísnu hranicu. Tieto roky predstavujú dobu experimentov a väčšina autorov nezostala len pri jednom výrazovom prostriedku. V tomto duchu budeme viesť aj náš Kreatívny labyrint.

Kreatívny labyrint sa uskutoční 15. 10. 2017 a bude trvať od 14.00 hod. do 15.30 hod.

Poprosím vás prihlásiť sa telefonicky na : 0905 615 032 alebo mailom na : filipiakova [at] vsg [dot] sk do 13.10. 2017 (piatok do 14.00 hod.).

Maximálna kapacita je 14 miest.

Miesto konania: Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Vstup: 3€ pre vaše dieťa (tretie dieťa a viac zdarma), rodičia majú vstup zadarmo.

Dieťa môže Kreatívny labyrint navštíviť len v sprievode rodiča. Rodič je za dieťa zodpovedný.

Tešíme sa na tvorivé stretnutie!

Mgr. Petra Filipiaková / galerijná pedagogička

 

Foto: Pohľad do expozície výstavy Odmäk / Šesťdesiate roky zo zbierok Galérie Klatovy/Klenová

XML Sitemap