Kontakty

Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD.

riaditeľka
Tel.: +421 55 68 175 21
Mail: kenderova [at] vsg [dot] sk

 

Slávka Mackaničová DiS.

sekretariát
Tel.: +421 55 68 175 21
Mail: mackanicova [at] vsg [dot] sk

 

Ing. Juraj Gacík
vedúci ekonomicko-prevádzkového úseku
Tel.: +421 55 68 175 15
Mail: gacik [at] vsg [dot] sk

 

Mgr. Valér Bakajsa
vedúci úseku výstavnej a mimovýstavnej činnosti
Tel.: +421 55 68 175 14
Mobil: +421 918 870 531
Mail: bakajsa [at] vsg [dot] sk

 

Mgr. Katarína Nádaská, PhD.
vedúca umeleckohistorického úseku a správy zbierok
Tel.: +421 556 81 75 18
Mobil: +421 918 540 016
Mail: nadaska [at] vsg [dot] sk

 

PhDr. Miroslav Kleban
kurátor
Tel.: +421 55 68 175 14
Mobil: +421 918 540 017
Mail: kleban [at] vsg [dot] sk

 

Mgr. Michal Štofa
kurátor
Tel.: +421 556 81 75 17
Mail: stofa [at] vsg [dot] sk

 

Mgr. Ján Kovačič
správca zbierok – depozitu VSG
Tel.: +421 556 81 75 14
Mobil: +421 918 540 015
Mail: kovacic [at] vsg [dot] sk

 

Mgr. Petra Filipiaková

galerijná pedagogička
Tel.: +421 905 615 032
Mail: filipiakova [at] vsg [dot] sk

 

Mgr. Lucia Lendelová, PhD.

PR manažérka
Mobil: +421 905 318 003
Mail: lendelova [at] vsg [dot] sk

 

Mgr. art. Peter Vrábeľ
technický koordinátor
Mail: vrabel [at] vsg [dot] sk

 

Adriana Štetiarová

konzervátorka, asistentka výstav
Mail: stetiarova [at] vsg [dot] sk

 

Ing. Peter Urban

správca budov
Mobil: +421 905 354 956
Mail: urban [at] vsg [dot] sk

 

Mgr. Milan Naster

údržbár
Mobil: +421 918 540 014

 

Milan Bobula

fotograf
Tel.: +421 556 81 75 12
Mail: bobula [at] vsg [dot] sk

 

Mária Kužidlová

reštaurátorka – konzervátorka
Mobil: +421 918 540 011
Mail: kuzidlova [at] vsg [dot] sk

 

VRÁTNICA, Hlavná 27

Tel.: +421 55 68 175 11
Mobil: +421 918 540 018

 

VRÁTNICA, Alžbetina 22

Tel.: +421 55 62 226 47
Mobil: +421 918 540 012