Kontakty

Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD.

riaditeľka

Tel.: +421 55 68 175 21

Mail: kenderova [at] vsg [dot] sk

 

Slávka Mackaničová DiS.

sekretariát
Tel.: +421 55 68 175 21
Mail: mackanicova [at] vsg [dot] sk

 

Ing. Juraj Gacík
vedúci ekonomicko-prevádzkového úseku
Tel.: +421 55 68 175 15
Mail: gacik [at] vsg [dot] sk

 

Mgr. Valér Bakajsa
vedúci úseku výstavnej a mimovýstavnej činnosti
Tel.: +421 55 68 175 14
Mobil: +421 918 870 531
Mail: bakajsa [at] vsg [dot] sk

 

Mgr. Katarína Nádaská, PhD.
vedúca umeleckohistorického úseku a správy zbierok
Tel.: +421 556 81 75 18

Mobil: +421 918 540 016
Mail: nadaska [at] vsg [dot] sk

 

Mgr. Michal Štofa
kurátor
Tel.: +421 556 81 75 17
Mail: stofa [at] vsg [dot] sk

 

Mgr. Ján Kovačič
správca zbierok – depozitu VSG
Tel.: +421 556 81 75 14

Mobil: +421 918 540 015
Mail: kovacic [at] vsg [dot] sk

 

Mgr. Viera Dandárová

Vedúca mimovýstavnej činnosti a propagácie
Tel.: +421 55 68 175 14

Mobil: +421 917 472 307
Mail: dandarova [at] vsg [dot] sk

 

Mgr. Petra Filipiaková

galerijná pedagogička

Tel.: 0905 615 032

filipiakova [at] vsg [dot] sk

 

Mgr. art. Petra Housková

PR manažérka

Tel.: 0905 318 003

houskova [at] vsg [dot] sk

 

PhDr. Miroslav Kleban
koordinátor výstavných projektov
Tel.: +421 55 68 175 14
Mobil: +421 918 540 017
Mail: kleban [at] vsg [dot] sk

 

 

Ondrej Rychnavský

fotograf / výstavný technik

Mobil: 0915 976 236

Mail: rychnavsky [at] vsg [dot] sk

 

Mgr. art. Peter Vrábeľ
technický koordinátor
Mail: vrabel [at] vsg [dot] sk

 

Adriana Štetiarová

konzervátorka, asistentka výstav

stetiarova [at] vsg [dot] sk

 

Mgr. Milan Naster
správca budov
Mobil: +421 918 540 014

 

Milan Bobula

fotograf
Tel.: +421 556 81 75 12
Mail: bobula [at] vsg [dot] sk

 

Mária Kužidlová

reštaurátorka – konzervátorka
Mobil: +421 918 540 011

Mail: kuzidlova [at] vsg [dot] sk

 

VRÁTNICA, Hlavná 27

Tel.: +421 55 68 175 11
Mobil: +421 918 540 018

 

VRÁTNICA, Alžbetina 22

Tel.: +421 55 62 226 47
Mobil: +421 918 540 012

XML Sitemap