Komentovaná prehliadka výstavy Radovan Čerevka – Moc v múzeu s autorom

13.3.2019 o 17:00 / Hlavná 27
Komentovaná prehliadka výstavy Radovan Čerevka – Moc v múzeu s autorom
vstup voľný
Radovan Čerevka patrí k výrazným sochárskym osobnostiam vizuálneho umenia začiatku 21. storočia, ktorý vzišiel z umeleckej scény na Slovensku. Jeho tvorbu charakterizuje kódovaný výtvarný jazyk nesúci mediálnu informáciu, vplyvu, sily jej použitia a najčastejšie vojenských a civilizačných konfliktov, alebo ekologických katastrof. Globálna politika sféry vplyvu, moci, dosahovaná vojenskou silou a šírená globálnymi médiami sa pre Radovana Čerevku stáva priestorom – vojnovým poľom umeleckej sebarealizácie.
Viac info o výstave http://www.vsg.sk/radovan-cerevka-moc-v-muzeu/