Komentovaná prehliadka výstavy Na prelome – Umenie rokov 1890-1918 v anglickom jazyku

10.05.2019 o 17:00
Komentovaná prehliadka výstavy Na prelome – Umenie rokov 1890-1918 v anglickom jazyku
PhDr. Miroslav Kleban
Miesto: Hlavná 27
Vstup voľný

Výstavný projekt Na Prelome – Umenie rokov 1890-1918 je pripravený prevažne zo zbierkového fondu Východoslovenskej galérie a ďalších kontextuálnych výpožičiek zo Slovenska i zahraničia. Umelecko-historickým prierezom pomerne krátkeho obdobia výtvarnej produkcie, historických súvislostí a spoločenských pomerov podáva vytvorená kolekcia umeleckých diel vizuálnu predstavu o životnom štýle mestského človeka na prelome storočí žijúcom v rozmedzí dvoch mentálne blízkych, no lexikálne a ideovo odlišných národností.