Komentovaná prehliadka výstavou Zreštaurované diela zo zbierky Stredoslovenskej galérie

44566102_2023083081105674_3967057233123999744_nEdmund Gwerk, Cestujúci (detail), 1927

13.11.2018 o 17:00

Komentovaná prehliadka výstavou Zreštaurované diela zo zbierky Stredoslovenskej galérie

Komentovaná prehliadka s kurátorkou výstavy Zuzanou L. Majlingovou.

Miesto: Alžbetina 22

Vstup voľný

Výstava Zreštaurované diela zo zbierky Stredoslovenskej galérie je zostavená z výberu aktuálne zreštaurovanej  autorskej kolekcie diel troch maliarov medzivojnovej moderny: Júliusa Flacheho (1892 – 1967), Edmunda Gwerka (1895 – 1956) a Viliama Ruttkaya-Nedeckého (1892 – 1967). Prezentácia zachytáva obdobie ich ranej tvorby po absolvovaní akademických štúdií, približne od 20. rokov 20. storočia až po vrcholné práce, kreované na prelome tretieho decénia až do vojnových rokov. Sledované obdobie predstavuje formatívny vývoj ich maliarskeho programu spočiatku ovplyvneného školením až k vytvoreniu svojho autentického autorského štýlu.

Výstavu nečleníme chronologicky, ale podľa žánrov, ktoré zodpovedali prirodzenému dobovému zaujatiu umelcov – krajinou, sociálny motívom, intímnymi zákutiami mestských vedút a obľúbených prostredí, portrétom a aktom. V tematických celkoch a vzájomných komparáciách príbuzných námetov výraznejšie vynikajú štýlové osobitosti maľby generačne blízkych umelcov, pôsobiacich v regióne banských miest – v Banskej Bystrici (Július Flache, Viliam Ruttkay-Nedecký) a Banskej Štiavnici (Edmund Gwerk).