Komentovaná prehliadka s kurátorom

09.04.2019 o 17:00
Komentovaná prehliadka výstavy Na Prelome – Umenie rokov 1890-1918 s kurátorom Mgr. Jánom Kovačičom.
Výstavný projekt Na Prelome – Umenie rokov 1890-1918 je pripravený prevažne zo zbierkového fondu Východoslovenskej galérie a ďalších kontextuálnych výpožičiek zo Slovenska i zahraničia. Umelecko-historickým prierezom pomerne krátkeho obdobia výtvarnej produkcie, historických súvislostí a spoločenských pomerov podáva vytvorená kolekcia umeleckých diel vizuálnu predstavu o životnom štýle mestského človeka na prelome storočí žijúcom v rozmedzí dvoch mentálne blízkych, no lexikálne a ideovo odlišných národností.

Program tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia