Komentovaná prehliadka s kurátorom výstavy

Komentovaná prehliadka s kurátorom výstavy
9.1.2019 o 17:00
Prehliadka výstavy Na prelome – Umenie rokov 1890-1918 s PhDr. Miroslavom Klebanom
Miesto: Hlavná 27
Vstup voľný