Komentovaná prehliadka pre seniorov 5.2.2019

Fotoukážka z komentovanej prehliadky pre seniorov venovanej výstave Katarína Poliačiková: Oheň vecí, ktorá sa uskutočnila 5.2.2019 o 14:00 na Alžbetinnej 22.