Katalóg VYPOVEDANÍ – CIGÁNI V SLOVENSKOM VÝTVARNOM UMENÍ 19. A 20. STOROČIA

Po skončení výstavy Vypovedaní, ktorá prostredníctvom klasických výtvarných druhov v konfrontácii s dokumentačným fotografickým materiálom podávala historicko-etnografický náčrt spôsobu života Rómov na našom území, Východoslovenská galéria publikuje rovnomenný katalóg.

Vytvorením kolekcie diel výtvarného umenia zo zbierkových fondov slovenských kultúrnych inštitúcií vznikla ucelená tematická zbierka, ktorá ponúka možnosti ďalšej historickej, umenovednej a sociologickej analýzy.

Katalóg Vypovedaní si môžete zakúpiť vo Východoslovenskej galérii za 8 eur.
Katalóg z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

RYON4614RYON4613