Interakcia armády a výtvarného umenia v 19. a 20. storočí na Slovensku

vojna_zmensene

Prednáška: Mgr. Peter Chorvát, PhD.
Interakcia armády a výtvarného umenia v 19. a 20. storočí na Slovensku
Vojenský historický ústav v Bratislave
15. 6. 2017 o 17.00 hod. / Alžbetina 22

Prednáška je súčasťou sprievodného programu k výstave Konflikty a záujmy / medzi realitou a expresiou, ktorá predstavuje kolekciu diel z 19. a 20. storočia s motívom vojny, spájajúc viaceré zbierkové fondy kultúrnych inštitúcií. Na výstave sú prezentované diela autorov, ktorí boli buď priamymi svedkami bojov (Ladislav Mednyánszky, Elemér Halász-Hradil, Gejza Kieselbach, Dezider Czölder, Peter Július Kern), alebo umelcov, v ktorých následky vojny zanechali nezmazateľnú stopu a zásadným spôsobom ovplyvnil ich svetonázor a spoločensko-kultúrne povedomie (Anton Jaszusch, Vincent Hložník, Cyprián Majerník, Ladislav Guderna). Výstavu doplňuje autorská strategická počítačová hra od súčasného vizuálneho umelca Ľubomíra Šteca.

Peter Chorvát je vedecký pracovník Vojenského historického ústavu v Bratislave. Zaoberá sa vojenskymi dejinami Slovenska prvej polovice 20. storočia s dôrazom na problematiku výstavby a existencie československých opevnení na Slovensku v 30. rokoch 20. storočia.

RYON8237_retus
Pohľad do expozície výstavy Konflikty a záujmy / medzi realitou a expresiou.
Foto: Ondrej Rychnavský

XML Sitemap