Hlavná 27

Župný dom (aj Stoličný dom, v období rokov 1945-1990 Dom Košického vládneho programu) v Košiciach je budova na Hlavnej ulici, v ktorej sídli Východoslovenská galéria.

História

Na parcele, kde dnes stojí Župný dom, kedysi stávali dva honosnejšie meštianske domy. Súčasnú budovu naprojektoval architekt cisárskej komory vo Viedni Ján Langer v barokovo-klasicistickom štýle. Výstavba prebiehala v roku 1779. Do súčasnej podoby bol palác upravený až v rokoch 1887 až 1889 inžinierom Gustávom Markóom podľa projektu architekta Vojtecha Gerstera. Upravený bol predný i zadný trakt budovy a boli vystavané drobné bočné krídla. V rokoch 1960 a 1961 prešiel Župný dom čiastočnou úpravou a v rokoch 1971 až 1975 bola vykonaná generálna oprava a prestavba na múzeum. Ďalšia rekonštrukcia, tentokrát fasády, potom nasledovala v roku 2005.

Majitelia a užívatelia budovy

Palác ako župný dom bol súčasťou majetka Abovsko-turnianskej župy. Ako župný dom slúžila budova do roku 1928, keď sa v Česko-Slovensku prešlo na krajinský systém územnosprávneho členenia republiky. V roku 1945 ho niekoľko týždňov užívala vláda Česko-Slovenskej republiky, dočasne sídliaca v Košiciach. V jeho reprezentačnej zasadacej sieni vyhlásili 5. apríla 1945 Košický vládny program. Budova bola neskoršie vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku a za socializmu v nej bolo zriadené múzeum a palác bol premenovaný na Dom Košického vládneho programu. Dnes v budove sídli Východoslovenská galéria.

Výstavná sieň A
V22

VA

Premostenie B+C
premostenie2

B+C

Výstavná sieň B
B

B2

Výstavná sieň C
C

VSG-podorys-sien-A2-01

VSG-1.p.-repre

VSG-podorysy-siene-B-premostenie-C1_01