História

Ako najstaršia regionálna galéria na Slovensku bola pod názvom Krajská galéria založená 7.decembra 1951 dekrétom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave. Vlastnú samostatnú prezentačnú činnosť začala už vo februári 1952 v priestoroch Štátneho východoslovenského múzea svojou prvou výstavou Východoslovenskí maliari XIX.storočia. Po vzniku Východoslovenského kraja bola v roku 1961 premenovaná na Východoslovenskú galériu. Jej sídlom bol Csáky-Dessewffyho palác až do roku 1992, kedy sa presťahovala do súčasných priestorov Župného domu. V tom istom roku bol jej názov zmenený na Galériu Júliusa Jakobyho na počesť významného košického umelca Júliusa Jakobyho. Od roku 1996 nesie opäť názov Východoslovenská galéria.

V súčasnosti vlastní galéria viac ako 7000 umeleckých diel z 19.,20. a 21. storočia. Ročne usporadúva okolo 40 výstav či už vo vlastných priestoroch, alebo v iných slovenských a zahraničných galériách.

Východoslovenská galéria (skrátene VSG) je kultúrna inštitúcia zameriavajúca sa na zbierkotvornú činnosť umenia vo Východoslovenskom kraji. Sídlom galérie od roku 1992 je bývalý Župný dom. Je to budova postavená podľa projektov viedenského staviteľa J.Langera r.1779 v barokovo-klasicistickom štýle. V r. 1888-1889 jej prednú časť upravili, pribudovali dvorné krídla a prestavali zadný trakt. Uprostred priečelia je umiestnený plastický erb abovskej a turnianskej župy z r. 1558. Na poschodí prednej časti budovy je reprezentačná zasadacia sieň, tzv. historická sála. V tejto zasadacej sieni sa 5. apríla 1945 uskutočnilo prvé zasadnutie vlády Národného frontu Čechov a Slovákov a bol tu vyhlásený Košický vládny program. Ďalšia budova je umiestnená v centre mesta, neďaleko Dómu sv.Alžbety na Alžbetinej ulici 22. Pôvodne barokový objekt zo začiatku 18. stor. bol na konci 19. stor. upravený v duchu pseudohistorického slohu. Projektantom týchto úprav bol akad.mal.J.Bencúr.

Expozície
Od začiatku svojej činnosti prezentovala najmä expozície ako Maľba 19. storočia na východnom Slovensku( J.Czauczik, J.Rombauer, K.Tibely, F.a V. Klimkovičovci, J.J.Stunder, A.Stadler, J.Bencúr, L.Medňanský, L.Horovitz, Ľ.Čordák, E.Halász-Hradil ), Umenie 20. storočia na východnom Slovensku( A.Jaszusch, K.Kövári-Kačmarik, K.Bauer, T.J.Mousson, G.Schiller, G. Kieselbach, J.Jakoby, J.Bendík, J.Collinásy, J.Fabini, A.Eckerdt ) to prezentuje prácu východoslovenských umelcov a expozíciu Slovenská grafika v zbierkach galérie ( Ľ.Fulla, V.Hložník, E.Zmeták, A.Brunovský, R.Fila, O.Dubay, A.Barčík, V.Gergeľová, A.Eckerdt, V.Gažovič, T.Gáll, M.Dobeš, J.Jankovič, D.Kállay, K.Štanclová, J.Haščák, M.Dúbravec, M.Minarovič )tá prezentuje grafiku 2. polovice 20. storočia v širokom generačnom rozpätí. Počas roka sa výstavy vo Východoslovenskej galérii menia. Preto je potrebné neustále sledovať aktuálne informácie na internetovej stránke galérie: www.vsg.sk

XML Sitemap