Gotika v pohybe / Madona z Ruskinoviec a aktívne sochy neskorého stredoveku

gotina-te

Prednáška: Mgr. Dušan Buran, PhD. / vedúci kurátor Zbierok starého umenia v Slovenskej národnej galérii
Gotika v pohybe / Madona z Ruskinoviec a aktívne sochy neskorého stredoveku
13. 6. 2017 o 17.00 hod. / Hlavná 27
Vstup voľný

Prednáška je súčasťou sprievodného programu k výstave Reštaurátorka, žena, Košičanka.
Madona z Ruskinoviec patrí k najvýznamnejším dielam, ktoré reštaurovala Mária Spoločníková. Na výstave túto sochu múžete vidieť v jej digitálnej podobe a prezrieť si ju ako interaktívny exponát.

Dušan Buran je absolventom Dejín umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. 1992) a Technickej univerzite v Berlíne (Dr. phil. 2000). V súčasnosti pracuje ako kurátor Zbierky gotického umenia a zároveň vedúci kurátor Zbierok starého umenia SNG v Bratislave. Venuje sa najmä stredovekému sochárstvu a maliarstvu, čiastočne i umeniu a architektúre 20. storočia či otázkam muzeológie a pamiatkovej starostlivosti.

Prednášku z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

RYON8180
Interaktívny exponát Madony z Ruskinoviec.
Foto: Ondrej Rychnavský

XML Sitemap